โพสต์เมื่อ Feb 1, 2021

อะไหล่รถยนต์ - Milework

คอยล์จุดระเบิดเสื่อมสภาพ(Ignition coil) สาเหตุเครื่องสั่น เครื่องสะดุด เร่งไม่ขึ้น เดินไม่เต็มสูบ

คอยล์หัวเทียน (Ignition coil) คืออะไร?
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การจุดระเบิดจำเป็นต้องอาศัยประกายไฟและเชื้อเพลิงรวมถึงอากาศ(ออกซิเจน) เป็นส่วนประกอบจึงจะเกิดการระเบิดได้ คอยล์หัวเทียนคืออุปกรณ์ที่ช่วยสร้างประกายไฟในห้องจุดระเบิดของเครื่องยนต์ หน้าตาเป็นรูปทรงกระบอกกลมๆเสียบอยู่ด้านบนของเครื่องโดยส่วนใหญ่ เมื่อเปิดฝาเครื่องออกจะเห็นคอยล์หัวเทียนเสียบปลั๊กไฟอยู่ คอยล์หัวเทียนนี้อยู่ในรถยนต์เบนซินเท่านั้น (ดีเซลจะไม่ใช้ระบบนี้)

หลักการทำงานของคอยล์หัวเทียน (Ignition coil)
การทำงานของคอยล์วเทียนคือทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จาก 12v เป็น 20,000-40,000v เพื่อสร้างไฟฟ้าแรงดันสูงไปยังหัวเทียน สำหรับจุดประกายไฟ(ไฟฟ้าแรงดันต่ำไม่สามารถจุดประกายไฟได้จึงต้องมีตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า) โดยภายในคอยล์หัวเทียนจะมีขดลวดใหญ่เรียกว่าขดลวดปฐมภูมิ พันรอบขดลวดเล็กเรียกว่า ขดลวดทุติยภูมิเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่มากขึ้น เพื่อจุดประกายไฟสำหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์นั่นเอง

อ่านต่อ: https://www.milework.com/blog/coil/?utm_source=ggbusiness&utm_medium=post
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด